10 वी व 12 वी चे वेळापत्रक 2017

By Naukari Adda Team


See this ad in english इथे क्लिक करा

 दहावीचे वेळापत्रक

तारीख वेळ विषय

 

७ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - मराठी

९ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - हिंदी

११ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - इंग्रजी

१४ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - बीजगणित

१६ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - भूमिती

१८ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - विज्ञान - १

२० मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - विज्ञान - २

२२ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - इतिहास

२५ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - भूगोल

 

 बारावीचे वेळापत्रक

तारीख वेळ विषय

 

२८ फेब्रु सकाळी ११ ते दुपारी २ इंग्रजी

२ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - मराठी

४ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - भौतिकशास्त्र

६ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - गणित

८ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - रसायनशास्त्र

१० मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - जीवशास्त्र

१४ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - इतिहास

१७ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - भूगोल

२० मार्च -११ ते १.३० आयटी (शिक्षणशास्त्र प्रविष्ट परीक्षार्थी वगळून ) आणि इतर ‍व्यावसायिक विषय पेपर -१

२२ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १.३० आयटी (ग्रंथलाय व माहितीशास्त्र प्रविष्ट परीक्षार्थी वगळून ) आणि इतर ‍व्यावसायिक विषय पेपर -१

Important Links:

दहावीचे वेळापत्रक
Click here to see the ad

बारावीचे वेळापत्रक

Click here to see the ad

 

Like our Facebook page for jobs updates

Close

The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement