10 वी व 12 वी चे वेळापत्रक 2017

By Naukari Adda Team


See this ad in english इथे क्लिक करा

 दहावीचे वेळापत्रक

तारीख वेळ विषय

 

७ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - मराठी

९ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - हिंदी

११ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - इंग्रजी

१४ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - बीजगणित

१६ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - भूमिती

१८ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - विज्ञान - १

२० मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - विज्ञान - २

२२ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - इतिहास

२५ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १ - भूगोल

 

 बारावीचे वेळापत्रक

तारीख वेळ विषय

 

२८ फेब्रु सकाळी ११ ते दुपारी २ इंग्रजी

२ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - मराठी

४ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - भौतिकशास्त्र

६ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - गणित

८ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - रसायनशास्त्र

१० मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - जीवशास्त्र

१४ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - इतिहास

१७ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी २ - भूगोल

२० मार्च -११ ते १.३० आयटी (शिक्षणशास्त्र प्रविष्ट परीक्षार्थी वगळून ) आणि इतर ‍व्यावसायिक विषय पेपर -१

२२ मार्च - सकाळी ११ ते दुपारी १.३० आयटी (ग्रंथलाय व माहितीशास्त्र प्रविष्ट परीक्षार्थी वगळून ) आणि इतर ‍व्यावसायिक विषय पेपर -१

Important Links:

दहावीचे वेळापत्रक
Click here to see the ad

बारावीचे वेळापत्रक

Click here to see the ad

 

Like our Facebook page for jobs updates

Close