News- विनाअनुदानित शाळांना शिक्षक भरतीसाठी अनुदान मिळणार- सरकारचा निर्णय

By Naukari Adda Team


News- विनाअनुदानित शाळांना शिक्षक भरतीसाठी अनुदान मिळणार- सरकारचा निर्णय, Grant For Recruitment Teacher In School

विनाअनुदानित शाळांना शिक्षक भरतीसाठी अनुदान मिळणार- सरकारचा निर्णय

मुंबई- राज्य शासनाने जुलै 2016 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांसाठी एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 अशा 12 महिन्यांसाठी 64 कोटी 98 लाखाच्या अनुदानास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाहीत अशा आशयाचे हमीपत्र लिहून घेऊनच अशा शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरच्या कालखंडात या शाळांना अनुदान लागू करण्याची मागणी सर्व संबंधित घटकांकडून वारंवार शासनाकडे करण्यात येत होती. ही बाब विचारात घेऊन या शाळांना अनुदानावर आणण्यासंदर्भात शाळांच्या मान्यता आदेशातील कायम हा शब्द 20 जुलै 2009 च्या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात आला. तसेच 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांसाठी मुल्यांकनाचे निकष तयार करण्यात आले. या निकषांमध्ये 16 जुलै 2013 च्या शासन निर्णयान्वये काही सुधारणा करण्यात आल्या.

या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या 30 ऑगस्ट 2016 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार 14 जून 2016 पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या 1628 शाळा व 2452 तुकड्यांवरील 19 हजार 247 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना विहित अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याबाबत 19 सप्टेंबर 2016 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. या शाळांना 1 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

1 व 2 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयानुसार 158 प्राथमिक शाळा व 504 तुकड्यांवरील 1417 शिक्षकांबरोबरच 631 माध्यमिक शाळा व 1605 तुकड्यांवरील 6790 शिक्षक व 2180 शिक्षकेत्तर अशा एकूण 8970 पदांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. या 8970 पदांना एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या 12 महिन्यांसाठी 20 टक्क्यांप्रमाणे 64 कोटी 98 लाख 60 हजार इतका निधी खर्च करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

 


आता आपण दररोज व्हाट्सअॅप / टेलिग्रामवर नौकरीअड्डा कडून जॉब्स मिळवू शकता. तुमच्या मोबाईलमध्ये 7559479777 हा नंबर सेवा करा आणि लिंक वरती क्लिक करा


Grant For Recruitment Teacher In School

By Naukari Adda Team


विनाअनुदानित शाळांना शिक्षक भरतीसाठी अनुदान मिळणार- सरकारचा निर्णय

मुंबई- राज्य शासनाने जुलै 2016 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांसाठी एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 अशा 12 महिन्यांसाठी 64 कोटी 98 लाखाच्या अनुदानास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करणार नाहीत अशा आशयाचे हमीपत्र लिहून घेऊनच अशा शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरच्या कालखंडात या शाळांना अनुदान लागू करण्याची मागणी सर्व संबंधित घटकांकडून वारंवार शासनाकडे करण्यात येत होती. ही बाब विचारात घेऊन या शाळांना अनुदानावर आणण्यासंदर्भात शाळांच्या मान्यता आदेशातील कायम हा शब्द 20 जुलै 2009 च्या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात आला. तसेच 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णयानुसार या शाळांसाठी मुल्यांकनाचे निकष तयार करण्यात आले. या निकषांमध्ये 16 जुलै 2013 च्या शासन निर्णयान्वये काही सुधारणा करण्यात आल्या.

या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी विचारात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या 30 ऑगस्ट 2016 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र घोषित करण्यात आलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत सरसकट 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार 14 जून 2016 पूर्वी अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या 1628 शाळा व 2452 तुकड्यांवरील 19 हजार 247 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना विहित अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याबाबत 19 सप्टेंबर 2016 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. या शाळांना 1 फेब्रुवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

1 व 2 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयानुसार 158 प्राथमिक शाळा व 504 तुकड्यांवरील 1417 शिक्षकांबरोबरच 631 माध्यमिक शाळा व 1605 तुकड्यांवरील 6790 शिक्षक व 2180 शिक्षकेत्तर अशा एकूण 8970 पदांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेले आहे. या 8970 पदांना एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या 12 महिन्यांसाठी 20 टक्क्यांप्रमाणे 64 कोटी 98 लाख 60 हजार इतका निधी खर्च करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.


Now you can get handpicked stories from NaukriAdda on WhatsApp / Telegram everyday. Click these links to subscribe and save this number 7559479777 on your contacts.


नोकरीची माहिती मिळवा Email मध्ये !!

Subscribe केल्यानंतर आपल्या Email Inbox मध्ये जाऊन Activation Link वर क्लिक करा.

Today Last Date

वाह रे पठ्ठ्यांनो...! हे आहेत दहावीत कटाकटी 35 टक्के मार्क्स मिळवणारे बहाद्दर
2020 – 2021 मध्ये तलाठी भरती
भारतीय लष्कर भरती २०२० वेळापत्रक
NHM अंतर्गत लातूर येथे भरती २०२०
MPSC: 20 सप्टेंबर, 2020 रोजी होणारी विविध पदांसाठीची भरती परीक्षा, आता फक्त मुंबई आणि पुणे येथे न होता, राज्यातील सर्व विभागीय केंद्रांवर
CBSE EXAM: 10वी आणि 12वीच्या पुरवणी परीक्षा सप्टेंबरमध्ये होणार
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला यश; वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार
UPSCत यंदा १४० हून अधिक अल्पसंख्याक उमेदवार यशस्वी
शिक्षक भरती - ७३८२ जागांसाठी प्रक्रिया पुन्हा झाली सुरु !
NEET आणि JEE च्या परीक्षा पुढे ढकला, विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन मोहीम
नागपूर येथे भरती २०२०
भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे येथे विविध पदांच्या भरती २०२०
MPSC परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान: मनविसे
मुंबई येथे GAD अंतर्गत भरती २०२०
DRDO मध्ये भरती २०२०
अकरावी प्रवेशाची मुंबई विभागाची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर; नामवंत कॉलेजचा कट ऑफ नव्वदीपार
विद्यार्थ्यांना पदवी परीक्षा घरबसल्या देता येणार
अंतिम वर्षांच्या परीक्षेसंदर्भात उदय सामंत यांची महत्वाची घोषणा
१५ सप्टेंबरपर्यंत RTE प्रवेशांना मुदतवाढ!
९ तास झोपा आणि १ लाख रुपये पगार मिळवा
मोठा निर्णय! दहावी आणि बारावीच्या नापास विद्यार्थ्यांच्या फेरपरीक्षा ऑक्टोबरमध्ये नाहीच!
आनंदाची बातमी: २०,००० शिक्षकांची भरती लवकरच
कश्या घेतल्या जाणार कोरोना पदवी परीक्षा ! जाणून घ्या
आनंदाची बातमी: भारतीय रेल्वेत ३५००० भरती २०२०
आता १० वी च्या गुणांवर होणार पोस्ट खात्यात भरती २०२०
शहरातील श्रमिकांना मिळणार रोजगार हमी अंतर्गत काम
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत अकोला भरती मधील उमेदवारांची पात्र व अपात्र यादी
NEET-JEE: SC ने फेटाळली राज्यांची फेरविचार याचिका
डॉक्टर-परिचारिकांची नागपूर मनपाच्या कोविड सेंटरसाठी होणार भरती
आता हया सरकारी कंपनीतून २० हजार कर्मचारी होणार कमी …
CET 2020 चे अर्ज करण्याची शेवटची संधी
मेडिकल परीक्षांच्या स्थगितीस कोर्टाचा नकार; विद्यार्थ्यांची विनंती फेटाळली
आता रेल्वे मध्ये 1 लाख 40 हजार रिक्त पदांसाठी डिसेंबरमध्ये परीक्षा... प्रतीक्षा संपली
पनवेल महानगरपालिका येथे विविध पदांची भरती २०२०
प्राथमिक परीक्षा 2020 पोस्टपोन
आता (SBI) स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये होणार बंपर भरती
तीस हजार काढणार अन चौदा हजार घेणार !
ऑफिस असिस्टंट परीक्षेचे Admit Card जारी
वयोमर्यादेची अडचण आलेल्या उमेदवारांना शिक्षक भरतीमध्ये संधी
ऑनलाईन बहुपर्यायी पद्धतीनं होणार परीक्षा, मुंबई विद्यापीठाचा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा पॅटर्न जाहीर
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे SOP नववी ते बारावीच्या वर्गांसाठी
विद्यार्थ्यांनो, तयारीला लागा, परीक्षेचे वेळापत्रक झाले जाहीर
13 सप्टेंबरला देशव्यापी परीक्षा होणार, NEET परीक्षा पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
बँक ऑफ इंडिया मध्ये २१४ जागांसाठी भरती २०२०
'...तर विद्यार्थ्यांना Question Bank मिळणार', अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबत मोठा निर्णय
ऑनलाइन शिक्षणासाठी आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरकार देत आहे 3500 रुपयात लॅपटॉप?
मुंबई विद्यापीठ 'आयडॉल'च्या परीक्षा ३ ऑक्टोबरपासून
बेरोजगारांना रोजगाराची संधीः 30,000 लोकांना देणार नोकरी
चंद्रपूर येथे भरती २०२०
12 वी पास असणाऱ्यांना मोठी संधी जगातील सर्वात मोठी e- commere कंपनी देणार 1 लाख नोकऱ्या
करोनानंतर राज्यात शंभर टक्के प्राध्यापक भरती
आता ‘महाजॉब्ज’वर नोंदणी करणाऱ्यांना आता कौशल्य विकास प्रशिक्षण!
आता राज्यात होणार मेगा पोलीस भरती
तरुणांनो लागा तयारीला राज्य पोलीस दलात १२ हजार पदांची जम्बो भरती
UPSC नागरी सेवा परीक्षेचा पॅटर्न बदलणार का? सरकारने दिलं उत्तर
खुशखबर : Flipkart मध्ये होणार ७० हजार पदांची मेगा भरती
मराठा समाजासाठी मेगा पोलीस भरतीत १६०० जागा राखीव
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये भरती २०२०
एअर इंडिया मध्ये भरती विविध पदांची भरती २०२०
वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्था, पुणे येथे विविध पदांची भरती २०२०
पहिली प्रवेशाचे वय साडेपाच वर्षे; जीआर निघाला
रोजगारांची संधी! 90 हजारहून अधिक जणांना मिळणार रोजगार!
सोमवारपासून शाळा उघडणार, तुमच्या राज्यातील परिस्थिती जाणून घ्या...
वैद्यकीय परीक्षा पुढे ढकलली अतिवृष्टीमुळे
औरंगाबाद येथे विविध पदांची भरती २०२०
यवतमाळ वनविभाग भरती २०२०
नागपूर विद्यापीठाने परीक्षेसाठी विकसित केले मोबाइलला अँप
ठाकरे सरकारचे आठ महत्त्वाचे निर्णय मराठा समाजातील विद्यार्थी, तरुणांना दिलासा
लांबणीवर पडणार यूपीएससी पूर्व परीक्षा ?
बोर्डाने दिली माहिती, CBSE बारावी फेरपरीक्षेचा निकाल कधी?
निकालाआधी पूर्ण करा ‘हे’ काम NEET २०२०
जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे भरती २०२०

आमच्या संपर्कात रहा..!

NaukriAdda