देवळाली कॅन्टोनमेंट बोर्डात विविध पदांची भरती 2019

By Naukari Adda Team


See this ad in english इथे क्लिक करा

CB Deolali Recruitment 2019
कंटोन्मेंट बोर्ड, देवळाली,नाशिक. सीबी देवलाली भर्ती 2019- 
28 सहायक शिक्षक,रेखांकन शिक्षक,संगणक शिक्षक आणि बलवाडी शिक्षक पदांसाठी.

 

Total: 28

 

पदाचे नाव

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या 
1 सहाय्यक शिक्षक (मराठी माध्यम: इयत्ता 1ली ते 4थी) 06
2 सहाय्यक शिक्षक (मराठी माध्यम: इयत्ता 05 ते 10वी) 02
3 सहाय्यक शिक्षक (इंग्रजी माध्यम: इयत्ता 05 ते 10वी) 07
4 ड्राइंग शिक्षक  01
5 संगणक प्रशिक्षक 04
6 बालवाडी शिक्षक   08
  Total 28

 

शैक्षणिक पात्रता: 

पद क्र.1: (i) 12 वी उत्तीर्ण  (ii) D.Ed.(Marathi)

पद क्र.2: B.Sc. B.Ed (Maths & Science)

पद क्र.3: B.Sc./M.Sc. B.Ed (Physics/Chemistry & Maths) किंवा B.A/M.A.(English/Social Science) किंवा M.A.B.P.Ed (Marathi/Hindi)

पद क्र.4: ATD किंवा A.M.

पद क्र.5: (i) पदवीधर    (ii) MS-CIT

पद क्र.6: (i) 10वी उत्तीर्ण  (ii) मोंटेसरी कोर्स उत्तीर्ण

 

Fees: फी नाही. 

 

Age limit: 50 वर्षांपर्यंत.


How to apply: Online

 

नोकरी ठिकाण: देवळाली, नाशिक


Important date:

The last date to apply: 24-05-2019.

Important Links:
Click here to see the ad

Click here to apply online

 

Like our Facebook page for jobs updates